Đối với nhân viên

Con người là nền tảng phát triển của công ty. Mỗi con người trong công ty phát triển sẽ mang lại sự phát triển của công ty. ISN cố gắng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao, và cơ hội phát triển công bằng và bền vững cho tất cả nhân viên.

Đối với khách hàng

Khách hàng là trung tâm, trọng tâm. Luôn tận tâm, tận lực, thỏa mãn khách hàng.

 

Đối với công việc: Chính trực - Chuyên nghiệp - Thần tốc

Chính trực: Luôn trung thực với khách hàng, chân thành với đồng nghiệp. Sẽ thành công nếu có chính nghĩa.

Chuyên nghiệp: Luôn đạt mục tiêu thành chuyên gia, là người am hiểu số 1 trong lĩnh vực của mình. Cung cấp cho khách hàng với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Thần tốc: Hành động quyết định thành công của ý tưởng. Hành động nhanh hơn để có nhiều cơ hội thành công hơn.