Tầm nhìn

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, ISN phấn đấu trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản.

Sứ mệnh

ISN mong muốn thông qua việc cung cấp các dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương, kết nối các cơ hội thành công, hài hòa lợi ích các bên nhằm mang lại lợi ích trước hết và lớn nhất cho khách hàng, chủ đầu tư, chủ nhà trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản.